Blog EmailPartners

LeadNurturing

Lead nurturing w email marketingu – jak zmienić odbiorców w klientów?

Proces lead nurturingu (w swobodnym tłumaczeniu: „pielęgnowaniu kontaktów”) polega na pozyskaniu potencjalnego klienta (lead), a następnie konsekwentnym, wieloetapowym procesie, prowadzącym go do zakupu (nurturing). Użytkownicy, odwiedzający stronę www po raz pierwszy, często nie są gotowi na zakup produktu czy usługi, którą oferujemy. Celem działań marketingowych powinno być zatem przechwytywanie leadów Read more…