Blog EmailPartners

E-mail marketing dla pokolenia Z

Czy potraficie uzmysłowić sobie, że pokolenie, które nie pamięta pierwszych sukcesów Adama Małysza, nie rozumie, o czym nawija Kazik w 12 groszy i dla którego zupełnie niezrozumiała jest idea budki telefonicznej, już w tej chwili stanowi jedną z najważniejszych grup docelowych Waszego przekazu marketingowego?