Blog EmailPartners

Efekty w email marketingu
Czy email marketing przynosi efekty od razu?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj działań prowadzimy, warto traktować marketing jak długoterminową inwestycję, dzięki której możemy osiągnąć określone korzyści biznesowe.

Jednym z narzędzi, które może pomóc w osiągnięciu tych celów jest email marketing. To, co wartościowe, wymaga czasu i tak jak w innych dziedzinach marketingu, nie ma tutaj dróg na skróty. Na efekty podejmowanych wysiłków trzeba poczekać, bo są one zwykle wynikiem naszej metodycznej pracy, wiedzy oraz zaangażowania. Nastawienie na długofalowe działania pozwala oszczędzić sobie nerwów, rozczarowań czy błędnych przekonań.

Czy inwestycja w email marketing się opłaca?

Email marketing jest jednym z najczęściej wybieranych kanałów, służących do promocji marki oraz zwiększenia sprzedaży. Do jego największych zalet należą mierzalność, krótki czas widoczności pierwszych rezultatów, skalowalność i możliwość personalizacji. Mocną stroną jest również wysoki stopień zwrotu z inwestycji. Badanie przeprowadzone wśród amerykańskich marketerów przez Direct Marketing Association i Demand Metrics wskazuje, że ROI z działań email marketingowych jest czterokrotnie wyższy (mediana: 122%) niż z innych form marketingu, takich jak social media, direct mail czy linki sponsorowane (mediana: 25-28%).

Od kilku lat globalne statystyki, dotyczące email marketingu pokazują, że kanał ten generuje ROI o wartości nawet do 4200%. Takie wyniki są realne, jednak wymagają odpowiedniej strategii i doświadczenia.

Droga do efektów w email marketingu

Tak wysoka skuteczność wskazywana w raportach może rodzić pokusę, aby traktować email marketing jako narzędzie, dzięki któremu przy intensywnych działaniach możemy osiągać natychmiastowe efekty w postaci np. wygenerowania ruchu na stronie, leadów czy wzrostu sprzedaży. Warto jednak pamiętać, że o ile nietrudno o taki efekt, to jest on zwykle krótkotrwały. W email marketingu nie ma drogi na skróty. Tylko właściwie przygotowana i odpowiednio rozplanowana w czasie kampania email marketingowa może się okazać kluczem do stałego zdobywania lojalnych klientów i wzmacniania pozycji marki.

Email marketing nie tylko sprzedaje, ale również umożliwia budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. Skuteczny email marketing znacząco wpływa na postrzeganie profesjonalizmu firmy. Dzięki kampaniom mailowym możemy wzbudzić zainteresowanie konkretnym produktem lub usługą, a także prowadzić działania edukacyjne czy informacyjne.

Jak wygląda planowanie kampanii email marketingowej w praktyce?

Kluczowe znaczenie w email marketingu ma strategia, która pozwala określić cel kampanii i wyznaczyć drogę do jego realizacji. Bez planu działania częściej możemy spodziewać się braku wyników, jak i wielu błędów.

Jakie elementy powinna zawierać strategia email marketingowa?

1. Cel

 
Zdefiniowanie celu to podstawa do dalszych działań. Na samym początku należy ustalić, co konkretnie chcemy osiągnąć, prowadząc działania email marketingowe oraz w jakim czasie możemy tego dokonać. Naszym celem może być zwiększenie sprzedaży i przychodów, ale też pozyskanie subskrybentów newslettera, czytelników bloga czy zwiększenie budowanie wizerunku eksperta poprzez cykl maili edukacyjnych. Więcej o celach i podejściu do nich piszemy np.  w tym artykule.

2. Wybór grupy docelowej

Właściwe rozpoznanie grupy docelowej ma kluczowe znaczenie przy opracowywaniu strategii email marketingowej. Wysyłając jedną treść do całej bazy odbiorców, nie dopasowujemy się do oczekiwań ani potrzeb grupy docelowej. Dlatego konieczna jest segmentacja, czyli mówiąc ogólnie – podzielenie całej bazy odbiorców na mniejsze grupy, charakteryzujące się jakąś cechą. 


Zanim jednak dokonamy segmentacji, musimy zbudować bazę odbiorców i zgromadzić ich dane. To długotrwały proces, wymagający cierpliwości. Ma jednak ogromne znaczenie, gdyż poprawnie zbudowana baza, z uwzględnieniem zgód wymaganych prawnie, to podstawa działań marketingowych. W tej kwestii zdecydowanie nie polecamy drogi na skróty, takiej jak zakup bazy adresów. Niski koszt jest w tym przypadku złudną korzyścią. Trudno spodziewać się, aby email marketing oparty o bazy składające się z kupionych adresów przyniósł nam wzrost przychodów. Możemy za to spodziewać się „skutków ubocznych” zarówno pod względem prawnym (łamanie zasad RODO) jak i możemy zostać wpisani na czarną listę podmiotów rozsyłających spam.

3. Wygląd kreacji email

Szablon wiadomości mailowej ma ogromne znaczenie w procesie realizacji kampanii email marketingowej. Zarówno forma wizualna, opatrzona w atrakcyjne grafiki, jak i treść wiadomości, powinny być zaprojektowane zgodnie z tym, czego oczekuje grupa docelowa. Kreacja powinna być spójna z wizerunkiem marki, mieć określony cel i zawierać wezwanie do działania. Może to być wyjątkowa oferta sprzedaży, zachęta do przeczytania artykułów na blogu czy do rejestracji na webinar.

Zanim zrealizujesz wysyłkę upewnij się, że kreacja nie zawiera żadnych błędów. Sprawdź literówki, działanie linków, link wypisu oraz wygląd maila na różnych skrzynkach oraz na mobile. Więcej na temat elementów, które należy sprawdzić przed wysyłką maila omawiamy tutaj.


4. Analiza wyników i optymalizacja

Gdy mamy już opracowany plan działania, kolejnym etapem powinno być jego wdrożenie i weryfikacja wyników. Obejmuje ona analizę efektów, identyfikowanie potencjalnych błędów i bieżące optymalizowanie różnych elementów kampanii. Powodem do wprowadzenia zmian mogą być np. spadające wskaźniki CTR czy Open Rate, a także brak konwersji. W takiej sytuacji warto sprawdzić kilka elementów kampanii, np. poprawność wyświetleń na różnych programach pocztowych, właściwie linkowanie, działanie przycisku CTA. Polecamy również zadbać o optymalizację czasu wysyłki, testowanie tematu wiadomości oraz testy kreacji, weryfikujące dopasowanie komunikacji do grupy docelowej.

Podsumowanie

Mimo pokusy w postaci szybkich, często jednorazowych efektów, warto traktować email marketing jako długofalowe działanie. Przy takim spojrzeniu, podstawą naszej aktywności powinien być plan działania, w którym określimy nasze cele, grupę docelową oraz środki, którymi chcemy założone cele osiągnąć. Konieczna jest stała analiza efektów i bieżąca optymalizacja kampanii. Takie podejście wymaga wiedzy, dużej ilości pracy i zaangażowania, jednak korzyści, które osiągniemy, będą dużo większe niż w przypadku pojedynczych, realizowanych ad hoc wysyłek. Wyniki dobrze zaplanowanej i na bieżąco optymalizowanej kampanii email marketingowej mogą przerosnąć nasze oczekiwania.